Dags för turismforskning, tycker rektorer

Det är dags att starta en utbildning för turismforskning. Det tycker rektorerna vid Mitthögskolan och vid universiteten i Göteborg, Lund och Umeå.

Tanken är att ungefär 20 doktorander spridda på de fyra orterna skulle kunna fördjupa sig i turismen.

Kostnaden beräknas till mellan 12 och 15 miljoner kronor och det är upp till regeringen att bevilja de pengarna.

- Det här skulle ge turismforskningen ett språng framåt, säger Bosse Svensson VD för Etour, det europeiska turistforskningscentrumet i Östersund.