Inställd tågtrafik oroar inlandskommuner

Till sommaren kan det att ta en timme längre att åka tåg från länet till Stockholm.

SJ vill slippa köra persontåg på Norra stambanan under somrarna tre år framåt, för att banan ska byggas om.

Under tiden vill SJ att alla tåg till Östersund och Storlien ska gå via Sundsvall, i stället för att gena genom Hälsingland.

De berörda kommunerna vänder sig nu mot förslaget och har krävt ett möte med SJ. Kommunerna litar inte på att SJ kommer att återupptar persontrafiken på Norra stambanan efter uppehållet.