Glashalt av underkylt regn på vägarna

Enligt rapporter från bilister som hört av sig till Radio Jämtland under eftermiddagen är det glashalt på många vägar i länet, inte minst i Västjämtland - på grund av underkylt regn.