Ungliberaler JO-anmäler Wargentinskolan

Liberala ungdomsförbundet i länet har nu JO-anmält Wargentinskolan i Östersund.

Som vi berättade i morse nekades ungliberalerna i går att sätta upp ett bokbord och informera om sitt förbund på skolan.

Rektorn beklagade att lärare dessförrinnan gett klartecken, men motiverade beslutet med att det inte var tillåtet, efter ett policybeslut i lokala styrelsen för skolan.

Nu vill alltså liberala ungdomsförbundet att justitieombudsmannen granskar demokratin på Wargentinskolan.