Många vill skjuta upp försvarsbeslutet

Idag lämnar de borgerliga partierna in en motion där de kräver återremiss av regeringens försvarsproposition. Troligen gör även vänsterpartiet det.

Det sa Eskil Erlandsson, centerpartistisk ordförande i försvarsutskottet till Radio Jämtland efter sitt besök i Östersund på torsdagen.

I dag går tiden ut för motioner kring försvarsbeslutet. Tills i går kväll hade 103 motioner lämnats in.

Enligt honom hade i går eftermiddag ännun inga diskussioner förts mellan vänstern och de borgerliga partierna för att åstadkomma ett gemensamt förslag om återremiss av försvarspropositionen. 

Sådana diskussioner kommer att föras när frågan ska behandlas i försvarsutskottet dom närmaste veckorna fram till riksdagsbeslutet den 15 december.