Försvaret kan rädda liv

Samhällets förmåga att hjälpa människor i nöd i glesbygd och vildmark blir mycket sämre om Östersunds garnison läggs ner.

Det skriver det regionala samverkansrådet i ett brev till regeringen och försvarsdepartementet.

Hittills under året har försvarets räddningshelikopter på Frösön använts 24 gånger för civila räddningsaktioner, skriver samverkansrådet.

Och den ökande, moderna äventyrsturismen kommer även öka behoven av att man kan rädda skadade människor i svår terräng, befarar brevskrivarna.

De konstaterar att också i samband med naturkatastrofer, som skogsbränder och översvämningar i de reglerade vattendragen, under senare år, är försvarets resurser och insatser viktiga.