Junhov får jamtsk utmärkelse

Lokalhistorikern, författaren och förläggaren Torbjörn Junhov från Östersund får årets medalj och diplom för jamtsk vitterhet, till professor Carl Zetterströms minne.

Medaljen delas ut av kommittén för Jamtamotets bevarande.

I år delas den ut för 20:e gången.

Bland tidigare mottagare finns bland andra Ville Roempke,Carl-Göran Ekerwald, Peter Mosskin och Berta Magnusson.

Carl Zetterström var född i ett litet torp på Rödön år 1767. Genom studier blev han professor i medicin i Uppsala. Innan han dog 1829 donerade han sin stora boksamling till hembygden. Den blev grunden till Jämtlands bibliotek på Stocke, färdigt 1833.