Begriplig ska vara Boverket behjälplig

Företaget Begriplig AB i Östersund har tecknat ett tvåårigt avtal med Boverket.

Företaget ska jobba med kommunikationstjänster inom analys, rådgivning och utbildning, för Boverkets intressenter över hela landet.