Cancerförsäkring upprör kvinnor

Många kvinnor i vårt område har den senaste tiden fått ett rosa kuvert med erbjudande om cancerförsäkring.

Försäkringen gäller enbart bröst- och underlivscancer.

Kvinnor som Sveriges Radio talat med har känt sig illa berörda över erbjudandet.

Många har först trott att reklamutskicket haft att göra med Rosa bandetkampanjen - innan de förstått att det är försäkringsbolaget AIG Europe som vill få kvinnor att teckna cancerförsäkringar.
Premien varierar mellan 29 och 120 kronor i månaden. Den blir dyrare ju äldre man är och försäkringen upphör när kvinnan är 64 år.