All utbildning under ett tak i Bräcke

Grundskolan, gymnasieskolan, komvux, lärcentrum och bibliotek samlas under ett gemensamt Utbildningscenter i Bräcke.

Under de närmaste fyra åren ska bland annat Folkets hus, grundskolan och delar av kommunhuset byggas om för att inhysa utbildningarna.

Beslut om investeringen av 15 miljoner kronor för projektets första etapp, tas av kommunfullmäktige på onsdag.