Medicinmiss gav blödande magsår

En gamling på ett äldreboende i länet som åt magmedicin fick av misstag inte längre medicinen.

Missen upptäcktes först efter fyra veckor när patiententen fick akut blödande magsår.

Händelsen har anmälts till Socialstyrelsen av kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Hon konstaterar att patienten utsatts för onödigt lidande när det brustit i kommunikationen mellan den aktuella läkaren och sjuksköterskan.

Äldreboendet har nu ändrat rutinerna för hur man förvarar ordinationskort.