Etanol som bilbränsle ökar starkt

I takt med stadigt ökande bensinpriser blir etanol allt vanligare som bilbränsle.

Försäljningen av miljöbränslet E 85 - etanol med 15 procent bensin - har ökat kraftigt under året.

På OK/Q8 på Körfältet i Östersund har försäljningen av miljöbränslet E 85 ökat med närmare 45 procent hittills i år, jämfört med motsvarande period förra året.

Ägare av miljöbilar får skattelättnader och etanol är drygt två kronor billigare per liter än bensin.