hälsa

Hälsocentraler satsar på att förebygga osunda livsstilar

För att göra länsbefolkningen friskare genomförs det just nu sjukdomsförebyggande projekt på nio hälsocentraler runt om i länet. Hälsocentralerna har fått extra pengar för att kunna göra egna satsningar på att minska risken för allvarliga livsstilsrelaterade sjukdomar.

Nästa vår ska det pressenteras vilka effekter som uppnåtts av de olika satsningarna.

Enligt landstinget skulle 70 procent av alla hjärtinfarkter och 90 procent av all typ 2-diabetes fall kunna förebyggas genom mera hälsosamma levnadsvanor.