vård

Brukare sparkades i bröstet - Lex Sarah-anmäler personal

En brukare på ett särskilt boende i länet har lex Sarah-anmält en person ur personalen. Under ett aggressionsutbrott har personen sparkat brukaren i bröstet. Brukaren kräver att personen slutar jobba på boendet.