miljö

Fisktrappor kan bli möjliga i Billstaån

Länsstyrelsen och Bergs kommun ska tillsammans ta fram lösningar för fiskvandring i Billstaån som rinner mellan Näkten och Storsjön. I dagsläget finns fyra hinder på vägen i form av kraftverk och dammar. Under sommaren ska kommunen och länsstyrelsen utreda om det är möjligt att göra vandringsvägar.

Det är framför allt öring och harr som skulle få fler lekplatser. Det skulle leda till bättre fiske och en väl fungerande vattenmiljö.