skogsbruk

Kyrkan avverkade skyddsvärd skog

Svenska kyrkan har avverkat skyddsvärd skog på Brattberget i Strömsund i ett område som länsstyrelsen höll på att bilda ett naturreservat av.
Det hävdar Naturskyddsföreningen som nu skickat en anmälan till kyrkans certifierare.

Enligt anmälan har Svenska kyrkan genom sitt agerande brutit mot sina åtaganden för att uppfylla miljöcertifieringen PEFC som står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.

– Vi befarar att det finns ett systemfel hos kyrkan gällande deras rutiner för naturvärdesbedömning, säger Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor vid Naturskyddsföreningen, som också menar att kyrkan gjort liknande felsteg tidigare.