Kultur

Skolor får del av kulturmiljoner

Statens kulturråd har beviljat Jämtlands län 1,8 miljoner kronor till utveckling av kulturen.

Pengarna kommer bland annat att användas till att ge skolungdomar möjligheten att arbeta med olika sorters konst både i skolan och på fritiden. Det kommer också att bli olika satsningar på dans och scenkonst i länet.

– Vi är mycket nöjda över utdelningen till länet. Nu får vi kraft att genomföra de ambitioner som länet lyfter fram i kulturplanen, säger Ingrid Printz som är kulturchef på regionförbundet Jämtlands län.

Kulturrådet som delar ut pengarna är en statlig myndighet under Kulturdepartementet.