Näringsliv

Färre nystartade företag i länet

Nyföretagandet i länet minskade med över 20 procent under första kvartalet i år.

246 företag nyregistrerades. Samma period i fjol tillkom 312 nya företag. Motsvarande trend märks i landet som helhet, enligt siffor från Bolagsverket som IT-företaget Visma sammanställt.