Regeringen anklagas för försvars-fiffel

Folkpartiets ledamot i försvarsutskottet, Allan Widman, anklagar regeringen för att mörka om vilka förband och skolor som riksdagen ska besluta om i försvarsbeslutet i december.

I försvarspropositionen i september slog regeringen fast att den, tvärt emot tidigare års försvarsbeslut, vill ha makt över vilka skolor och förband som flyttas eller läggs ned.

Men efter kritik från både vänsterpartiet och de borgerliga backade regeringen i slutet av oktober och lade, liksom vid tidigare försvarsbeslut, över saken i riksdagens händer.

Widman uppger nu att i propositionstexten från september fanns alla påverkade förband och skolor upptagna. Men när riksdagen fick den nya versionen fattades nio av dem, bland annat Swedint i Södertälje och Försvarsmusikcentrum i Strängnäs.

- Om de tas bort från listan är det inte riksdagen som beslutar om dem. Regeringen försöker behålla beslutskraften om det här, säger Widman.

Han - och övriga borgerliga partier - anser att riksdagen måste äga hela beslutet. De borgerliga tog upp saken med socialdemokraterna i försvarsutskottet på tisdagen.

-Vi får hoppas att de kan komma tillbaka och förklara sig, säger Widman till TT.