litteratur

Unik bok om Lappväsendet

0:39 min

Efter många års arbete är nu boken som handlar om det så kallade Lappväsendet klart. Det kontrollorgan som styrde samernas liv i över 80 år. Enligt författaren Patrik Lantto så påverkades samernas liv markant av kontrollen.