handel

Företag får böta 24 000 till Tullen

Ett företag i Östersund måste betala drygt 24 000 kronor i böter till Tullverket. Det efter att de lämnat oriktiga uppgifter och undanhållit 102 000 kronor.