vård

Socialstyrelsen ger Härjedalens kommun godkänt

Socialstyrelsen är nöjd med de åtgärder som Härjedalens kommun vidtagit efter brister i omhändertagandet av personer med psykisk funktionsnedsättning.

2011 uppmärksammade Socialstyrelsen brister inom socialnämnden i Härjedalens kommun.

Bristerna handlade om hur kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning såg ut.

Nu har Socialnämnden tagit kritiken på allvar och infört en rad förbättrade rutiner när det gäller bland annat handläggning, journalföring och information.

Socialstyrelsen är nu nöjda med åtgärderna och ger verksamheten godkänt.