polis/universitet

Nya pengar till polissamarbete

Nya pengar från Brottsoffermyndigheten gör att samarbetet mellan polisen och Mittuniversitetet kan fortsätta. 

Polisen i Västernorrland och Jämtland har under två år haft ett utbyte med kriminologprogrammet där studenter hjälpt till med hot- och riskbedömningar i brottsutredningar. Nu får de 2,5 miljoner kronor för att kunna fortsätta samarbetet.

Utbytet mellan Mitthögskolan och polisen har varit väldigt lyckat, säger Pontus Fälldin som är biträdande operativ chef hos polisen i Västernorrland.

– Det här har varit jättepositivt. Vi har lärt oss jättemycket genom Mittuniversitetet, säger han.

Forskningen bedrivs enligt Sarametoden som innebär att särsklida hot- och riskanalyser görs i utredningar om våld mot närstående. Man tittar på främst mäns våld mot kvinnor och risken att förövaren ska fortsätta våldet mot kvinnan.

– Därefter kan nödvändiga insatser vidtas. Till exempel besöksförbud, skyddat boende eller att brottsoffret för skyddad identitet, säger Susanne Strand på kriminologprogrammet på Mittuniversitetet.

Forskargruppen från MIUN jobbar med en checklista med de 15 viktigaste faktorerna som skulle kunna leda till fortsatt våld från förövarna. De tittar till exempel på personens brottshistorik eller om det finns ett missbruk hos personen.

Men de nya pengarna kommer forskningen kunna pågå under 2012-2014.