väghållning

E45:an bedrövlig enligt yrkeschafför

Europaväg 45 som går genom hela länet är i ett bedrövligt skick med tanke på att den är just en europaväg. Det har många lyssnare skrivit i mail till SR Jämtland.  På vissa sträckor har man inte gjort något åt vägen på 30 år. Det säger Peter Wikström som varit yrkeschaufför i 30 år och kört 300 000 mil.

-Mellan Häggenås och Hammerdal är det två decimeter djupa spår i vägen. Det är livsfarligt, säger han.

Hål i asfalten är lappade och lagade, menar han. Men ordentligt underhåll av vägen görs inte. Många trafikolyckor, särskilt på vintern, har direkt att göra med att vägen är så dålig.

– Om man jämför vägarna i vårt län med vägar söderut så är skillnaden stor, säger Peter Wikström.

– Små enskilda vägar i södra Sverige är inte så här dåliga.

Peter Wikström säger att politikerna styr bort pengar från vägarna i norra Sverige. Blekinge, lika stort som Bergs kommun, får tre gånger så mycket pengar till vägar, påstår han.

I stället för att räkna hur många som åker på en vägsträcka borde man räkna antalet mil i ett län, tycker han. Och om det är väldigt få trafikanter på vägarna i länet borde vägarna inte vara så hårt slitna. Allt annat oavsett borde vägarna hålla samma standard i hela landet.

Näringarna i länet behöver också bra vägar, timmer och annat gods ska fraktas ut ur länet.Turismen behöver bra vägar.

-Turister som kört på dom sämsta vägarna med husbilar och husvagnar som dom slagit sönder komer aldrig tillbaka, säger Peter Wikström. Och dom varnar alla vänner och bekanta. Då spelar det ingen roll vad som finns att locka turisterna med.

I grunden är det en politisk fråga, anser Peter Wikström.

-Hela Sverige ska leva och politikerna måste slåss för att länet ska få en större del av vägpengarna.