vård

Cancerdiagnos fördröjdes med åtta månader

Socialstyrelsen har hittat brister inom sjukvården på Östersunds sjukhus. Det efter att det upptäckts att en patients cancerdiagnos fördröjdes med åtta månader på grund av bland annat bristfälliga rutiner.

Det var år 2009 som en patient med misstänkta gallbesvär tog kontakt med sjukhuset. Men resultaten av olika undersökningar drog ut på tiden och det tog åtta månader innan patienten fick rätt diagnos, cancer.

Sjukhuset har sen dess genomfört en rad åtgärder och Socialstyrelsen anser nu att bristerna är åtgärdade.