Teleavbrott

Telefontrafiken är igång igen i Härjedalen

En avgnagd kabel gjorde idag att ungefär 1 000 abonnenter i Härjedalen är utan fast telefon. Under tiden gick det inte att ringa till hälsocentralerna i Härjedalen. Telefonen kom tillbaka klockan 17.30