missnöje

Överförmyndarnämnden i Östersund JO-anmäld

En kvinna har JO-anmält Östersunds kommun och överförmyndarnämnden för att det tagit för lång tid när hon velat byta ut sin förvaltare. Förvaltaren har hand om kvinnans ekonomi och hon skriver i sin anmälan att hon misstänker att förvaltaren förskingrar hennes pengar.

Kvinnan har begärt att antingen få byta förvaltare eller att förvaltarskapet ska upphöra, men efter två månaders väntan nekades hon detta, skriver kvinnan.