Djurhållning

Rävfarmare nekas ersättning

En tidigare rävfarmare i länet som begärt 1,4 miljoner kronor i ersättning av staten för förlorad arbetsinkomst har nu fått nej till det både i tingsrätten och i hovrätten.

Bakgrunden är att rävfarmaren inte längre kunde använda sin anläggning när det kom nya regler i djurskyddsförordningen. Enligt de nya reglerna ska rävar hållas tillsammans med andra rävar, och kunna röra sig och gräva. I den aktuella rävfarmen hölls djuren separerade och ovan mark.