vård

Stora skillnader på medicinering till äldre

Användningen av läkemedel inom äldrevården varierar mycket kraftigt mellan äldreboendena i länet. Det visar en granskning av bland andra revisorerna i landstinget. Skillnaden i användningen av till exempel antidepressiva medel är enorm.

Det gäller exempelvis användningen av antidepressiva mediciner, där 10 procent av de gamla får medicinen på ett ställe mot 97 procent på ett annat boende. Granskningen visar också att 40 procent av de äldre använder sömnmedel eller lugnande medel kontinuerligt.

Revisorerna efterlyser nu mer intresse från ansvariga politiker för läkemedelsanvändningen inom äldrevården.