Ekonomi

Landstingsstyrelsen kritiseras av revisorerna

Landstingsstyrelsen i Jämtland uppfyller inte sina ekonomiska mål och de åtgärder som sattes in förra året för att förbättra styrning och kontroll över verksamheten räcker inte. Trots ökade skatteinkomster plus statliga stimulansbidrag på sammanlagt 40 miljoner kronor, bland annat i form av kömiljarder, så gick landstinget back i fjol.

Det skriver landstingets revisorer som också riktar kritik för dålig tillsyn i landstingsägda bolag som länstrafiken och Norrtåg AB.
Men trots all kritik så beviljas landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 2011. Revisorsrapporten kommer upp i samband med kommande sammanträden i april och i juni.