utbildning

”Skollösningarna blir lika dyra”

På måndag ska barn- och utbildningsförvaltningen i Östersund bestämma hur man ska lösa problemet med den överfulla Östbergsskolan på Frösön. Utbildningsförvaltningen har tittat närmre på de två alternativen och kommit fram till att det blir ungefär lika dyrt att bussa eleverna till andra skolor i Östersunds kommun som att hyra nya skollokaler på Frösö Strand.

Kostnaden för bussning ligger runt 20 miljoner kronor under en tioårsperiod. Om politikerna istället väljer att anpassa och hyra nya skollokaler på Frösön blir totalkostnaden något högre enligt en förenklad jämförelse.