utbildning

Brister i bergsskola

Skolinspektionen har granskat Myrvikens skola i Bergs kommun och konstaterat att det finns brister i kunskapsbedömningen.

Bland annat så måste rektorn nu se till att lärarna blir bättre på att bedöma eleverna utifrån kursplanen, och lärarna måste se till att de bli bättre på att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.