Sjukdom

Genomslag för stroke kampanj

Allt fler jämtar får hjälp vid stroke tack vare den landsomfattande Stroke-kampanjen som lär ut tecken på stroke. Färsk statistik visar att informationen verkligen nått ut till jämtar och härjedalingar, enligt Helena Ivansson som är chef för stroke-enheten på Östersunds sjukhus.

Att snabbt få vård kan vara livsavgörande vid en stroke. Ett av kampanjens viktigaste mål är därför att få fler att känna igen symptomen på stroke och att snabbt larma 112.