arbetsmiljö

20 000 kronor i vite för Strömsundsföretag

Det finns brister i arbetsmiljön på en arbetsplats i Strömsunds kommun. Det konstaterar Arbetsmiljöverket som nu kräver åtgärder, annars hotar ett vite på 20 000 kronor.

Företaget måste bland annat bli bättre på att bedöma och därefter förebygga riskerna i arbetet. De måste dessutom installera en del skyddsanordningar i lokalerna.

Arbetsmiljöverket upptäckte bristerna i höstas och de skulle vara åtgärdade i december, men det blev dem inte, och därför väntar nu ett vite om inte företaget åtgärdar bristerna.