biofilm

Bio Regina kan bli digital

Bio Regina i Gamla Tingshuset i Östersund föreslås få 231 000 kr i kommunalt bidrag för att digitalisera sina visningar.

En förutsättning är att Svenska Filminstitutet går in som medfinansiär.

Bio Regina har funnits i 20 år och drivs av föreningen folkets bio i Östersund.

Kultur- och fritidsnämnden fattar sitt beslut den 17 april.