Bygg

Byggmissen kostade 300 000 kronor

1:41 min

Krokomsbon Jonas Rappe fick hundratals tusenlappar i böter för en byggmiss. Han är en av dem som märkt av den nya plan- och bygglagen som kom i maj förra året och som har gjort att vissa straffavgifter har höjts rejält.

I december förra året fick fastighetsägaren Jonas Rappe veta att han skulle betala över 300 000 kronor i böter för en byggmiss. Han hade hyrt ut sin industrilokal på Frösön till ett gym utan att kolla ifall gymverksamhet fick bedrivas i just den fastigheten. Beskedet om boten kom som en chock.

– Det var fruktansvärt. Att bli uthängd på det sättet och att få böter av den där storleken, det är svårt att förstå. Mina barn kom till mig och sa att de skulle byta efternamn för att de inte ville ha samma namn som en svartbyggare. Det är svårt att förstå hur jobbigt det kan vara, säger Jonas Rappe.

Gym i stället för industri

Han förnekar inte att han har gjort fel, men han tycker inte att felet – att inrymma ett gym i en verkstadslokal – ska bestraffas med en så pass stor böter.

Byggnaden på Frösön är definierad som industrilokal i detaljplanen och därför får det inte bedrivas annan verksamhet i den. Därför fick Jonas Rappe straffavgiften. För att komma undan avgiften hade han behövt avhysa sin hyresgäst vilket han inte ville. Under hela processen har gymmet fortsatt med sin verksamhet. För att det ska bli lagligt med gym i byggnaden måste detaljplanen ändras, vilket Jonas Rappe snart är klar med. Men han kan ändå bli 300 000 kronor fattigare.

"Lagen är tydlig"

Monica Tjäder är bygglovsarkitekt på Östersunds kommun och hon säger att nya plan- och bygglagen är tydlig med vilka straffavgifter som ska betalas ut för vad.

– Lagen är väldigt tydlig och den har blivit väldig tydlig vad det gäller exempelvis hur mycket du ska betala för en tillbyggnad som är si eller så stor eller om du ska betala för att du ändrat användning i en lokal, säger Monica Tjäder.

När det gäller att hyra ut sin fastighet till en verksamhet som enligt detaljplanen inte får vara där, finns böterna kring det också specificerade i lagen?

– Ja, det finns det.

Så enskilda tjänstemäns bedömningar ska inte kunna påverka vilken böter man får?

– Nej, absolut inte. Det har man redan tagit ställning till i PBL, plan- och bygglagen.

Hon säger också att hon inte har uppfattningen att kommunen har delat ut fler straffavgifter sedan lagen kom, men däremot att de avgifter som väl delas ut ofta är högre än tidigare. Det beror delvis på att avgifterna numera har samma storlek över hela landet. Tidigare kunde enskilda kommuner ha viss påverkan på hur stora böterna skulle vara för olika byggfel.

Ärendet tas vidare

Men att fallet med gymmet på Frösön är solklart, det tycker inte fastighetsägaren Jonas Rappe. Han säger att han började hyra ut till gymmet redan innan den nya lagen trädde i kraft och han vill därför att hans fall ska bedömas enligt den gamla lagen. Han har nu överklagat sitt ärende till Länsstyrelsen och böterna behöver han betala först om kommunen får rätt.

– Jag tänker inte vara nedslagen utan jag tänker fortsätta utveckla det jag kan. Och jag kommer inte att ge mig bara för att jag har en motgång av det här slaget. Skam den som ger sig.

Vad hade du kunnat göra annorlunda?

– Jag skulle förstås ha frågat kommunen innan om det var okej att ha ett gym i lokalen. Det är mitt misstag.