utbildning

Många vill bli barnmorskor

Vid årets universitetsintagning till våren 2012 var det på Mittuniversitetet högst tryck på barnmorskeutbildningen och masterutbildningarna. Det visar siffror från Högskoleverket.

Totalt i landet var det störst konkurrens om platserna till psykologutbildningen.

Betydligt lättare var det att få en plats på utbildningarna till speciallärare, apotekare och biomedicinsk analytiker, där 70-75 procent av dem som sökte kom in.