Länsbor vill driva egna vårdföretag

Genom att förena lokalt idéellt engagemang med affärsverksamhet enligt en skotsk modell så går det att skapa mer resurser för driften av till exempel en vårdcentral.

Det har gjorts i Jörn i Västerbotten och här i länet har befolkningen på en rad orter börjat intressera sig för gemenskapsföretagandet som modell för driften av den lokala vårdcentralen, nämligen i Backe, Hammerdal, Lit, Ytterhogdal och Hede.

- Det finns ingen motsättning mellan idéellt och kommersiellt arbete, säger Håkan Björk, som åker runt och föreläser om gemenskapsföretag.