rovdjursersättning

Sameby JO-anmäler Sametinget

Samebyn Ruvhten Sijte i västra Härjedalen har anmält Sametinget till justitieombudsmannen JO före utebliven rovdjursersättning.

Beslutet att hålla inne rovdjursersättningen ska ha grundats på en ansökan till Sametinget om delning av samebyn.

Men enligt Ruvhten Sijtes ordförande har samebyn varken skickat in någon anmälan om delning eller beslutat att göra det.

Sametinget brukar betala ut rovdjursersättningarna vid tre tillfällen under året.