indalsälven

Vattenfall renoverar vattenkraftverk

Vattenkraftverkens livslängd börjar ta slut. Därför ska Vattenfall renovera vattenkraftverk för 13 miljarder kronor de kommande tio åren. Det innebär också att verken kommer att öka sin produktion något.

De kommande tio åren planeras det för upprustning för vattenkrafteverken Midskog, Hölleforsen, Stadsforsen, Stugun och Näverede längs Indalsälven.

– Dels förlänger vi livslängden med 40-50 år på varje aggregat vi moderniserar. Vi får dessutom bättre miljöprestanda, eftersom vi ska bygga bort oljemängder som vi har i de äldre kraftverken och det innebär att miljöriskerna minskar, säger Christer Ljungren, anläggningschef på Vattenfall.

Vattenkraftverken är en stor energikälla och står för ungefär 45 procent av den svenska elproduktionen, enligt Svensk Energi. Den största delen av den svenska vattenkraften kommer från de nordliga älvarna, bland annat Indalsälven och Ångermanälven. Många av vattenkraftverken byggdes under 50-, 60- och 70-talen och livslängden börjar ta slut. Planen är att runt 30 verk ska renoveras de kommande tio åren. Det handlar om att förlänga driften men också att öka produktionen med 1,5-2 procent.

– Det kan låta som en liten ökning på 50 års teknikutveckling. Men redan för 50 år sedan hade vattenkraftverken en hög verkningsgrad och låg på 90 procent, säger Christer Ljungren.