Revision av försvarsunderlag dröjer

Riksrevisionen har ännu inte gjort något för att granska underlaget till försvarspropositionen.

Det var kommunsstyrelsen för Göteborgs stad som begärde att Riksrevisionen skulle granska Ag Gro:s(Arbetsgruppen Grundorganisation) rapport, eftersom de liksom Östersunds kommunledning anser att rapporten har allvarliga brister.

Anmälan har skickats vidare till den avdelning som tar ställning till vad Riksrevisonen ska ägna sig åt nästa år.