Badutredning synar simskolor

Östersunds kommun håller just nu på med en utredning där man ser över Storsjöbadets verksamhet.

Radio Jämtland har tidigare idag berättat om de långa köerna till Östersunds simskolor. Minst ett hundratal barn får inte plats varje termin.

Och på Östersunds kommun är man medvetna om problemen.

- Det finns begränsad tillgång till bassänger och allmänheten måste också beredas plats på badet. Det är ett angeläget problem men om den nya utredningen kommer att leda till någon förändring för simskolorna är för tidigt att lova, säger Göte Murén, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Östersund.