Buss och teater på samma biljett

Alla barn och ungdomar i länet ska få se minst en teaterföreställning per år. Det är länsteaterföreningens mål.

Ett sätt att försöka uppfylla det är att bussa in alla niondeklassare i länet till Storsjöteatern den här veckan.

Det hela är ett samarbete med Länstrafiken, så eleverna får buss och teater på samma biljett.