Fördömer hot mot landstingspolitiker

Borgerliga kommunpolitiker i länet fördömer i ett gemensamt uttalande de hot som riktats mot centerpolitikern och landstingsrådet Tomas Andersson.

Som vi berättade i går är han en av drygt hundra öppet homosexuella i landet som dödshotats på en Internetsida.

”Vi får aldrig ge vika för extremistgruppers agerande. Alla människor har lika värde och skall behandlas med respekt”, skriver representanter för centern, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna i länet.