Försvarspropositionens underlag granskas av riksdagen

Arbetsgruppen för försvarsmaktens grundorganisation, Ag Gro, ska i nästa vecka informera riksdagen om rapporten som legat till grund för försvarspropositionen. Det är Försvarsutskottet som ordnar mötet.

Orsaken är att utskottet får väldigt mycket frågor från riksdagsledmöterna om Ag Gro:s rapport. Att informationsmötet hålls INNAN både försvarsutskottet och riksdagen tar beslut i frågan KAN få politisk betydelse. Det förnekar itne utskottets ordförande, centerpartisten Eskil Erlandsson. Men grundsyftet är att ge information.