Östersund får miljömiljoner

Östersund får 7 miljoner i bidrag av Naturvårdsverket för att minska växthuseffekten.

För pengarna ska man bland annat se till så el och oljevärmda fastigheter istället ansluts till fjärrvärme.

En annan satsning handlar om att byta ut traditionella eldrivna kylmaskiner och ersätta det med fjärrkyla där man utnyttjar det kalla vattnet i Storsjön.