Kaos väntar försvaret

Det blir en hårdare bantning av försvaret än vad militären planerat för.

Officersförbundets ordförande Lars Freseker säger till Svenska Dagbladet att hela verksamheten riskeras när officerare, enligt lagen om anställningsskydd, sägs upp utan hänsyn till truppslagens krav.

Försvarsmaktens högkvarter vill ha undantag från lagen för att undgå ett befarat kaos, men det säger Officersförbundet blankt nej till.