Uppsägning av försvarsanställda skjuts fram

De anställda vid Östersunds Garnison som kommer att sägas upp får jobba kvar tre månader längre än tidigare sagt.

Anledningen är att de omplaceringar som måste göras inom försvarsmakten till följd av de föreslagna nedläggningarna kommer att ta längre tid än man tidigare trott.

Uppsägningarna kommer nu att ske den 1 september i stället för 1 juni, nästa år.