Godsflygsatsning på Kallax skrotas

Satsningen på att göra Kallax i Luleå till ett nav för internationell godsfrakt med flyg är på väg att krascha.

I dag har ägarna - NCC, Norrporten, Luleå kommun och Luftfartsverket, beslutat att lägga projektet i malpåse.  Vid bolagsstämman i januari väntas de fatta beslut om att avveckla företaget.

Fyra års satsningar har inte gett några stora kontrakt eller nya fraktflygförbindelse till flygplatsen - med omvittnat långa och breda landningsbanor - trots att åtskilliga miljoner kronor har pumpats in i bolaget.