Nya myndigheter till Östersund när garnisonen läggs ned

Regeringens utredare Jan Bergqvist har nu plockat fram ytterligare tolv myndigheter som skulle kunna flytta arbetstillfällen till Östersund som kompensation för en garnisonsnedläggning. 

Totalt är nu 22 myndigheter aktuella.

De tolv myndigheterna som nu nämns har idag sammanlagt omkring 4 000 anställda, varav merparten arbetar i Stockholm.

Några av myndigheterna, bland annat FMV och Krisberedskapsmyndigheten, har också verksamhet på andra håll i landet.

De myndigheter som ska utreda möjligheterna om man kan flytta hela, eller delar av, sin verksamhet från Stockholm till Östersund är:

- Elsäkerhetsverket, 45 anställda

- Försvarets materielverk, drygt 2000 anställda

- Kammarkollegiet, 170 anställda

- Kemikalieinspektionen, 180 anställda

- Krisberedskapsmyndigheten, 175 anställda

- Riksantikvarieämbetet, 420 anställda

- SIDA, 770 anställda

- Statens biografbyrå, 11 anställda

- SIKA, 32 anställda

- Statens ljud- och bildarkiv, 70 anställda

- Verkets för högskoleservice, 100 anställda

- Vinnova, 150 anställda

Tidigare har Jan Bergqvist föreslagit

- Arbetslivsinstitutet

- Arbetsmarknadsverket

- Försäkringskassan

- Kronofogdemyndigheten

- Konkurrensverket

- Konsumentverket

- Post- och telestyrelsen

- Folkhälsoinstitutet

- Naturvårdsverket

- Strålskyddsinstitutet